W dniu 29 stycznia br. (piątek) o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowie (sala konferencyjna) odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące działania 4.1.1 - MRPO - Budowa instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Powiatów Tarnowskiego, Brzeskiego oraz Dąbrowksiego

W spotkaniu udział wezmą Wójtowie i Burmistrzowie powiatów a także przedstawicie starostwa powiatowego.
My na pewno będziemy !

... a Wy ?

W następną niedzielę tj. 31 stycznia odbędzie się VI Koncert Charytatywny pod patronatem Wójta Gminy Skrzyszów.

W roku bieżącym dochód z Koncertu Charytatywnego zostanie przeznaczony dla sześciu osób, w tym dla pięciorga dzieci i jednej dorosłej. Dwie osoby z Pogórskiej Woli i po jednej z pozostałych miejscowości tj. Skrzyszów, Ładna, Łękawica i Szynwałd. Są to osoby z przewlekłymi schorzeniami, po operacjach, z wadami wrodzonymi, wymagające kosztownej rehabilitacji i leczenia

Grudusk - wasze ankiety spływają już do Urzedu Gminy. Za chwilę zaczynamy. W czwartek zapreznetowany zostanie harmongram spotakań. Mieszkańcy Gminy Grudusk będą kolejną gminą która skorzysta ze środków NFOŚiGW realizując program Prosument
28.01.2016 - gmina Radziejów - spotkanie z Sołtysami. Drodzy mieszkańcy już za chwilę dotrą do Was wasi Sołtysi z informacją o rozpoczęciu Projektu Prosument w gminie Radziejów. Zaczniemy w ciągu miesiąca inspekcje terenowe - niedługo każdy będzie mógł wykorzystać energię z fotowoltaiki dla własnych potrzeb gospodarstwa domowego.

Kolejna inwestycja realizowana przez DO.EKO

Hala Sportowa w Łękawicy. Gmina Skrzyszów.

Projekt aplikacyjny dla działania 6.2 Rozwój Obszarów Wiejskich. 

W ramach przedsięwzięcia przygotowujemy studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny.

W dniu 25.01.2016 rozpoczeliśmy przygotowanie projektu dotacyjnego z działania 4.1 RPO dla województwa Mazowiecekie. W ramach partnerstwa sześciu gmin województwa Mazowieckiego przygotowana zostanie analiza techniczna wraz z dokumentacją oraz wniosek aplikacyjny.

Projekt zakłada wybudowanie na obiektach mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznych instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

Łącznie w ramach projektu wybudowanych zostanie 1500 instalacji OZE

Terminy spotkań grupowych

1. GMINA KOTUŃ

25.01.2015 (poniedziałek) – Kotuń 18:00 (urząd gminy)

25.01.2015 (poniedziałek) – Bojmie 20:00 ( świetlica )

26.01.2015 (wtorek) – Żeliszew 17:00 – ( świetlica przy szkole podstawowej )

2. GMINA MOKOBODY

26.01.2016 r. (wtorek) - Mokobody godz. 19.00 (świetlica wiejska Plac Chreptowicza 16)

27.01.2016 r. (środa) - Niwiski godz. 17.00 (świetlica wiejska ul. Rynek 1)

27.01.2016 r. (środa) - Kisielany - Kuce godz. 19.00 (świetlica wiejska Kisielany - Kuce 7A)

3. GMINA SUCHOŻEBRY

28.01.2015 (czwartek) – Przygody 17:00 (świetlica wiejska w Przygodach)

28.01.2015 (czwartek) – Krześlin 19:00 (świetlica wiejska w Krześlinie )

29.01.2015 (piątek) –Krynica17:00  ( świetlica wiejska w Krynicy )

4. GMINA DOMANICE

29.01.2015 (piątek) – Domanice 20:00 

5. GMINA SKÓRZEC

1.02.2015 (poniedziałek) – Skórzec 17:00 ( świetlica OSP w Skórcu,  Skórzec ul. Cmentarna 2)

1.02.2015 (poniedziałek) – Dąbrówka Stany 19:00 (Szkoła Podstawowa  Dąbrówka-Stany 152)

2.02.2015 (wtorek) – Grala-Dąbrowizna 17:00  ( Szkoła Podstawowa Grala-Dąbrowizna  65)

6. GMINA WODYNIE

2.02.2015 (wtorek) – Ruda Wolińska 19.00 (Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej, Ruda Wolińska 44)

3.02.2015 (środa) – Wodynie 17:00 (Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, Wodynie, ul. Siedlecka 41)

3.02.2015 (środa) – Seroczyn 19:00 (Zespół Szkół w Seroczynie, ul. Siedlecka 11)Wraz z naszymi partnerami z Lokalnych Grup Działania organizujemy spotkania dla dzieci i młodzieży których celem jest edukacja ekologiczna.

Prowadzimy również szkolenia dla mieszkańców Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Potrzebujesz zaprezentować zasady działania instalacji fotowoltaicznej - wykorzystaj do tego naszą mobilną instalację fotowoltaiczną.

Netmetering dla instalacji od 1 stycznia 2016!!! :)

W związku z realizowanym projektem z Programu PROW dz. 3.2.1. obejmującym montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, przesyłamy ważną informację na temat ustawy o OZE, w oparciu o którą opiera się przedmiotowy Program.

1. Wejście w życie rozdz. IV ustawy o OZE przesunięte do 01.07.2016

W dniu 29.12.2015 Sejm przyjął ostateczny wariant nowelizacji ustawy o OZE wraz z zaproponowanymi wcześniej poprawkami Senatu (źródło). W ramach nowelizacji wprowadzono następujące zmiany do przyjętej wcześniej ustawy :

·         przesunięcie terminu wprowadzenia systemu Taryf Gwarantowanych o pół roku do 01.07.2016

·         przesunięcie terminu wprowadzenia aukcji (zastępujących system Zielonych Certyfikatów) do 01.07.2016

Z punktu widzenia prowadzonego przez Państwa Programu PROW dz.3.2.1., w ostatnim głosowaniu przyjęto poprawkę utrzymującą wejście systemu netmeteringu (bilansowania produkcji i zużycia energii bez dystrybucji) od 01.01.2016. Tym samym zagrożenie wprowadzone projektem nowelizacji z dn. 22.XII.2016 zostało usunięte.

Finalnie, dzięki poprawce przyjętej przez Senat, Program PROW dz. 3.2.1. może być kontynuowany wg. wcześniejszych założeń, zaś wnioski przyłączeniowe składane wg. planu od 01.01.2016 r.

Rozpoczęlismy przygotowania do Programu Prosument w Gminie Złota. Odbyły się już pierwsze spotkania z mieszkańcami Gmin.
Wójt Gminy Złota w porozumieniu z Radą Gminy Złota informuje mieszkańców Gminy o możliwości budowy instalacji produkującej prąd na własne potrzeby.

- Budowa dofinansowana w wysokości do 60%  
(40% NFOŚiGW oraz około 10-20% Budżet Gminy Złota)
- Instalacja pozwoli obniżyć koszty energii o około 80% 
w gospodarstwie 
- Koszt budowy 1 Kw. – około 6-7 tys. zł (brutto).
- Realizacja w 2016 roku
- Możliwość kredytowania do 100% udziału własnego (oprocentowanie 1% w skali roku) 
- Okres kredytowania do 15 lat

Nabór wniosków dla Samorządów 2015 - Prosument (NFOŚiGW)

Nabór wniosków do programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 2a).

W ramach naboru przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.


.czytaj dalej....
Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną w oszczędzanie energii

Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, obejmuje dwa typy operacji.

1) Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

2) Gospodarka wodno - ściekowa.

Wsparcie w ramach typu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.

Beneficjentem może być gmina, powiat lub ich związki, które otrzymają pomoc w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji obejmujące;

  • koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
  • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
  • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć
3 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

  • realizowana jest w miejscowości, należącej do:

Źródło ARIMR
www.doeko.pl